Witaj wędrowcze na stronie naszej parafii!

Chrystus Zmartwychwstał !
Prawdziwie Zmartwychwstał !
Słowo Arcybiskupa Poznańskiego na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2014

 
Bracia i Siostry, umiłowani w Chrystusie, dla nas Zmartwychwstałym!
 
Dzięki postawie misyjnej świętych kobiet, które jako pierwsze spotkały Zmartwychwstałego Pana, prawda o zmartwychwstaniu dotarła do apostołów. Nie były one wybrane przez Jezusa na filary Kościoła tak jak apostołowie, a mimo to stały się „apostołkami apostołów”.
Papież Franciszek wzywa nas wszystkich do podobnego zaangażowania misyjnego. Każdy z nas może przekazywać Ewangelię „od osoby do osoby”. Nieść Ewangelię osobom – tak najbliższym, jak i nieznanym – z którymi każdy z nas się spotyka. Może się to wyrażać przez osobiste świadectwo, rozmowę, gest, w formie, jaką Duch Święty podsuwa nam w konkretnych okolicznościach.
Życzę każdemu i każdej z Was głębokiej radości, jaka płynie z Waszego misyjnego zaangażowania. Mówcie innym o Zmartwychwstałym Panu, a przekonacie się, że głoszenie Chrystusa napełni Was entuzjazmem.
W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać z całym Kościołem radość kanonizacji dwóch papieży bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II. Niech ci dwaj wielcy Pasterze – bez reszty oddani Chrystusowi i Kościołowi – wstawiają się za nami w niebie, by nasze chrześcijaństwo było żywe i pulsujące Ewangelią.
Modlę się za Was i proszę o Waszą modlitwę, zwłaszcza wobec nowych zadań, jakie mam do spełnienia w Konferencji Episkopatu Polski.
 
Z serca Wam  błogosławię
 
 + Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański


 

 
Aktualności
Wieczysty Różaniec
 
Pierwsze czytanie: Dz 3, 11-26
Bóg naszych ojców wsławił Sługę swego
Psalm responsoryjny: Ps 8, 2 i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab)
Śpiew przed Ewangelią: Ps 118 (117), 24
Ewangelia: Łk 24, 35-48
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
Niedziele
7.30, 9.30 (z udziałem młodzieży), 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30, 18.00
W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00
Święta
7.30, 9.00, 18.00
Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00

Wpisz swój adres e-mail jeśli chcesz otrzymywać wiadomości z życia parafii:
Adres e-mail: