ROK WIARY 2012/2013
top
Cmentarz
 
Cmentarz parafialny przy Parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu
 
 
Pierwszą wzmianką o tym cmentarzu jest fakt odnotowany w księdze zmarłych, że 26 listopada 1910 r. odbył się pogrzeb na „nowym” cmentarzu. Pochowany został Jakub Belka liczący 67 lat zamieszkały w Swarzędzu. Cmentarz posiadał murowana kaplicę i kostnicę. W latach 60- tych odbywała się tu w niedzielę jedna Msza św.  Służył on całemu miastu i należał do jedynej w Swarzędzu Parafii Św. Marcina.
W 1974 r. gdy w Kaplicy powstaje Ośrodek Duszpasterski zostaje zbudowana nowa kostnica, a w związku z rozbudową kaplicy w kwietniu1976r następuje ekshumacja 19 grobów (5 dorosłych i 16 dziecięcych ) sprzed kaplicy dla zrobienia miejsca pod przyszła rozbudowę kościoła. W tym samym roku na zakończenie Misji Św. ustawiono krzyż misyjny. Od 1975 r. w dzień Bożego Ciała na cmentarzu odbywały się procesje do czterech ołtarzy, a w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych uroczystości przy symbolicznym grobie harcerzy. We wrześniu 1978r rozebrano były dom grabarza i na jego miejscu wybudowano probostwo. 1 XI 1979 r. ustawiono nowy krzyż cmentarny, a 18 XI 79 ogłoszono, że z powodu braku miejsca na cmentarzu, zostaje on zamknięty. Mogą tu być chowani ci parafianie, którzy mają zarezerwowane miejsca. Z powodu braku elementarnych warunków sanitarnych 1 kwietnia 1981 r. została zamknięta kostnica na cmentarzu. W maju 1982 r. przedłużono instalację wodną.
Niedziele
7.30,
9.30,
11.00 (z udziałem dzieci),
12.30 (z udziałem młodzieży),
18.00

W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00

Święta
7.30, 9.00, 18.00

Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00