Jesteś w: Aktualności » Dzieło Biblijne

Dzieło Biblijne zaprasza osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej do udziału w Kursach Formacji Biblijnej.

Celem każdego kursu jest:

• nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji,

• kształtowanie duchowości biblijnej,

• pomoc w nabywaniu podstawowych umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie i w życiu duchowym chrześcijanina.


W roku 2020/20201 będą odbywać się następujące kursy: 

PODSTAWOWY KURS FORMACJI BIBLIJNEJ

(adresowany do wszystkich zainteresowanych)

Kurs obejmuje zagadnienia:

• Wstęp ogólny do Pisma Świętego (kanon, natchnienie, archeologia i geografia biblijna, Biblia we wspólnocie Kościoła),

• Stary Testament: prehistoria biblijna,

• Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne,

STUDIUM FORMACJI BIBLIJNEJ
(dla absolwentów przynajmniej kursu podstawowego)

 Formacja obejmuje zagadnienia:

• Stary Testament: Teologia Ksiąg Prorockich,

• Nowy Testament: Pisma Janowe,

 

Terminarz na I semestr:

17 października 2020

14 listopada 2020

19 grudnia 2020

9 stycznia 2021

13 lutego 2021

 

Zajęcia w I semestrze odbywać się będą online poprzez łącze internetowe lub telefoniczne na platformie zoom.us (będzie możliwość połączenia zarówno internetowego, jak i telefonicznego (numer stacjonarny warszawski). Link do połączenia i numer telefonu oraz hasło zostaną podane po przyjęciu zgłoszenia.

W II semestrze, w zależności od sytuacji, mogą odbywać się zarówno stacjonarnie w budynku A Wydziału Teologicznego UAM ul. Wieżowa 2-4 w Poznaniu, jak i online.

 

Godziny zajęć dla Podstawowego Kursu Formacji Biblijnej – I SEMESTR:

8:15-9:15

9:30-10:30

10:45-11:45

 

Godziny zajęć dla Studium Formacji Biblijnej - I SEMESTR:

12:00-13:00

13:15-14:15

Koszt: 150zł płatne po rozpoczęciu kursów.

Zgłoszenia przyjmujemy:

drogą mailową: poznan.biblista@gmail.com lub listownie pod adresem: Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej ul. Wieżowa 2-4, 61-111 Poznań. W zgłoszeniu należy podać adres mailowy i/lub nr telefonu.

 

Ważne: 

Uczestnicy kursu podstawowego są proszeni o przedstawienie opinii swojego duszpasterza

Niedziele
7.30, 9.30 (z udziałem młodzieży), 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30, 18.00

W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00

Święta
7.30, 9.00, 18.00

Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00