ROK WIARY 2012/2013
top
Jesteś w: Akcja Katolicka » Akcja Katolicka

Historia Akcji Katolickiej :

W Polsce AK została powołana aktem erekcyjnym kardynała  Augusta Hlonda w 1930 roku  z Naczelnym Instytutem Akcji Katolickiej z siedzibą

w Poznaniu  i działała do końca II wojny światowej. Po roku 1945, ze względu na uwarunkowania społeczno-polityczne jej działalność nie została wznowiona. W roku 1993 Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty biskupów polskich „ad limina”, zwracając uwagę na nowy etap w historii Polski i Koscioła po upadku systemu komunistycznego, wyraził wolę    reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej. Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia w Polsce zaczęły powstawać w rok po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.  Na mocy  decyzji Konferencji Episkopatu Polski Akcja Katolicka wznowiła swoją działalność. W całej Polsce zaczęły powstawać diecezjalne i parafialne oddziały Akcji Katolickiej działające pod zwierzchnictwem Konferencji Episkopatu Polski. AK jest stowarzyszeniem katolików świeckich

o określonej statutowo strukturze organizacyjnej. Podstawową jednostką są  Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. Parafialny oddział akcji katolickiej we współpracy z księdzem proboszczem realizuje zadania wśród lokalnej społeczności.

Celem Akcji Katolickiej  jest dbanie o formację duchową i kościelną członków oraz organizowanie społecznego życia parafialnego.Patronem AK w Polsce jest św.Wojciech, a w diecezji poznańskiej bł. Edmund Bojanowski. Świętem AK jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.


POAK przy parafii MBWW w Swarzędzu

Asystentem kościelnym jest ks. Proboszcz Szymon Likowski

Prezesem AK Zofia Fiedler

Oddział liczy 15 członków

Podlega pod DIAK  Poznański, w strukturach którego funkcję Asystenta pełni ks. Roman Dworacki, a funkcję prezesa Pani Bogumiła Kania-Łącka. Metropolita Poznański J.E. Arcybiskup Stanisław Gądecki otacza Akcję Katolicką szczególną opieką. 

Działalność

- comiesięczne spotkania formacyjne, realizowane

w oparciu o materiały formacyjne „Nowe Życie w Chrystusie”

- uczestnictwo i współorganizacja życia parafii

- czynny udział w posiedzeniach DIAK, rekolekcjach, dniach skupienia –  służących pogłębieniu naszej wiary oraz  uczestnictwo w ogólnopolskich pielgrzymkach /Jasna Góra/

- aktywne uczestnictwo w Poznańskim Forum Duszpasterskim – sesja naukowa wprowadzająca w tematykę nowego roku duszpasterskiego.

- udział w uroczystościach patronów AK oraz Święcie Chrystusa Króla

- udział w „Debatach Społecznych” i „Marszu dla Życia”

- pomoc w organizacji „Przeglądu Pieśni i Poezji Patriotycznych”

Spotkania odbywają się w trzeci poniedziałek miesiąca po mszy św. wieczornej, około godz. 18:40

*  *  *

XX-lecie

W dniu 16 października 2017 roku odbyło się uroczyste spotkanie Akcji Katolickiej w parafii MBWW w Swarzędzu .

Obchodziliśmy 39 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyłę na Papieża, który przybrał imię JAN PAWEŁ II.W tym dniu obchodziliśmy również 20-lecie powstania AK przy parafii MBWW w Swarzędzu. Jednocześnie  zostało zorganizowane spotkanie IV okręgu DIAK.

Uroczystości rozpoczęliśmy modlitwą,  złożeniem kwiatów, oraz zapaleniem znicza przy grobie pierwszego asystenta AK przy parafii MBWW  śp. Zdzisława  Łuniewicza.

Następnie udaliśmy się na różaniec, by pomodlić się w intencji  AK.

O godz.18 odprawiona została uroczysta Msza Św. W intencji żywych i zmarłych członków i asystentów AK. Mszy Św. przewodniczył ks. Kanonik Roman Dworacki asystent DIAK w asyście księży Szymona Likowskiego asystenta naszej AK oraz Grzegorza Gałkowskiego byłego asystenta AK w naszej parafii, a obecnie w Lwówku.

Katechezę wygłosił ks. Szymon Likowski : 

-św. Jadwiga patronka dnia 16.października oddała się całkowicie swoim bliskim, troskliwa matka mężnie przeszła z ziemskiego życia do nieba. Wspominając Św. Pawła tego , który został przeznaczony do głoszenia Ewangelii. AK ale i każdy z nas został powołany, aby  też  głosić ewangelię o Jezusie Chrystusie. Mamy głosić ewangelię, dając świadectwo naszego życia. Świadczyć o miłości, pokazać jak Bóg umiłował człowieka. Zadanie dla nas, aby coś     dobrego zrobić dla drugiego człowieka. Sami musimy karmić się miłością Bożą i przekazywać ją innym. Pan Bóg posyła nas do ludzi wśród których żyjemy, by  dzielić się naszą wiarą. Przez obchodzenie 20-lecia Akcji Katolickiej dajemy świadectwo, że spotykamy się wspólnie i modlimy się razem i działamy razem we wspólnocie. Chciejmy wykorzystać charyzmaty, które przygotował Bóg dla nas za wstawiennictwem św. Jadwigi Śląskiej i św. Jana Pawła II. Mszę św. zakończyliśmy hymnem Akcji Katolickiej „My chcemy Boga”

Drugą część naszego spotkania rozpoczęliśmy od śpiewu „Barki”. Konferencję na temat Akcji Katolickiej wygłosił ks. Asystent DIAK kan. Roman Dworacki. 22 października w Warszawie św. Jan Paweł II zostanie ogłoszony współpatronem Akcji Katolickiej.

Czym jest Akcja Katolicka?

Jeden z uczonych badając relacje miłości między ludźmi wyróżnił 5 języków, którymi się posługujemy okazując sobie miłość.

Metoda 5 języków miłości:

1/ czas - umieć poświęcić czas, dla rodziny i dla Boga

2/ słowa – nadają moc

3/ czułość- okazywać, przytulać, uśmiechać się  

4/ miłość – jesteście kochani, zwykłe gesty, dobre słowo

5/ służba -  miłość wprowadzać w czyn

Jako chrześcijanie do owych języków dodajmy jeszcze modlitwę. 

Porównanie maratonu biegu sportowego z maratonem życia.

 

Informację dotyczącą Akcji Katolickiej w parafii pw.  MBWW w Swarzędzu przedstawiła prezes Zofia Fiedler.

Prezentacji w formie zdjęć z czytania Biblii, Franciszkańskich Czwartków, Zimowiska i pielgrzymki patriotycznej zaprezentowali Jan Fiedler i Marcin Kosturski.

Historię o POAK-u przedstawiła Urszula Szostak-Szeska.

Byłym prezesom POAK-u przy parafii MBWW w Swarzędzu, dyplomy podziękowania wręczył ks.proboszcz.

Uroczystości uświetnił zespół muzyczny rodziny P. Kosturskich z udziałem członków domowego Kościoła.

Ks. Szymon Likowski zaprosił wszystkich do Katedry  Poznańskiej na obchody 20-lecia Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej na 26 listopada godz. 10.

Konferencję zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

Trzecią część spotkania zakończyliśmy w kawiarence przy papieskich kremówkach.

 

 

*  *  *


Dni Papieskie w Parafii MBWW w Swarzędzu od dnia 13X2019 do dnia 22X2019

Od dnia 13 października do 22 października Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z całą parafią dni Papieskie i uczczenie relikwi św. Jana Pawła II.
W niedzielę 13 październikq obchodziliśmy XIX Dzień Papieski pod hasłem "Wstańcie, chodźmy" po każdej mszy św. przez ucałowanie czciliśmy relikwie św. Jana Pawła II.
W godz. 13:399 do 17:300 adorację przy relikwiach pełnili czlonkowie AK.
Odmawiano litanię do św. Jana Pawła II, różaniec oraz koronkę do Bożego Miłosierdzia.
W czasie wieczornej mszy św. Celebrant w swoim słowie mówił o św. Janie Pawle II patronie Akcji Katolickiej oraz objawieniu Matki Bożej Fatimskiej.
Na zakończenie Mszy św. odbyła się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej i relikwiami św. Jana Pawła II, które wierni mogli ucałować po zakończeniu procesji.

W dniu 16 października świętowaliśmy 41 rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Papieża.

22 października "wspomnienieśw. Jana Pawła II" zakończyliśmy świętowanie dni Papieskich mszą sw. z ucałowaniem relikwii.

W dniu 4 listopada o godz. 18:40 w salce - spotkanie Akcji Katolickiej z udziałem wiernych - Podzielmy się wspomnieniami ze spotkań z Ojcem św. Janem Pawłem II
 

*  *  *
15.08.1920 - 15.08.2020

 *  *  *

Niedziele
7.30,
9.30,
11.00 (z udziałem dzieci),
12.30 (z udziałem młodzieży),
18.00

W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00

Święta
7.30, 9.00, 18.00

Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00