ROK WIARY 2012/2013
top
Jesteś w: Domowy Kościół » Domowy Kościół
 
Cel
Zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom, trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
 
Środki
Codzienna osobista modlitwa, regularne spotkania ze Słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska, comiesięczny dialog małżeński, reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną), uczestnictwo raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.
 
Spotkanie
Jeden raz w miesiącu
 
* * *


 
Niedziele
7.30,
9.30,
11.00 (z udziałem dzieci),
12.30 (z udziałem młodzieży),
18.00

W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00

Święta
7.30, 9.00, 18.00

Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00