ROK WIARY 2012/2013
top
Jesteś w: Odnowa w Duchu Świętym » Odnowa w Duchu Świętym
 
Cel
Uwielbienie Trójcy Świętej, szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego
 
Środki
Codzienne rozważanie Pisma Świętego, Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, modlitwa wstawiennicza, rekolekcje, stała formacja członków. 
 
 
Spotkanie
Salka parafialna, środa, godz. 18.30

W każdy II czwartek miesiąca o godz. 18:00 w parafii celebrowana jest Msza św. o Duchu Świętym.

 
Niedziele
7.30,
9.30,
11.00 (z udziałem dzieci),
12.30 (z udziałem młodzieży),
18.00

W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00

Święta
7.30, 9.00, 18.00

Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00