ROK WIARY 2012/2013
top
Jesteś w: Eucharystyczny Ruch Młodych » Eucharystyczny Ruch Młodych


Cel
Poznawanie Ewangelii i kształtowanie postawy apostolskiej; rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci szkół podstawowych.Środki
Spotkania formacyjne, katechezy, zajęcia plastyczne i teatralne 


Spotkanie
Sobota, salka parafialna, godz. 11.00

 
Niedziele
7.30,
9.30,
11.00 (z udziałem dzieci),
12.30 (z udziałem młodzieży),
18.00

W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00

Święta
7.30, 9.00, 18.00

Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00