ROK WIARY 2012/2013
top
Jesteś w: Ministranci » Ministranci

  Króluj nam Chryste !
 

Wkład w budowanie liturgii przez służbę przy ołtarzu jest bezcenny. Ministrantura jest prawdziwym zaszczytem i przywilejem. To wyjątkowa sprawa: być tak blisko ołtarza i Pana Jezusa. Jednocześnie służba ministrancka uczy dyscypliny, obowiązkowości, sumienności. W grupie ministranci uczą się budowania relacji, przyjaźni, wzajemnego szacunku, współpracy, dojrzewania. Kolejne etapy służby ministranckiej uczą chłopców, że wszystko ma swój czas i trzeba cierpliwie pracować, by pójść dalej.

 

Zbiórki dla ministrantów młodszych (do I kl. gimnazjum włącznie) i kandydatów odbywają się one w soboty o 9:30, a dla starszych w piątki po Mszy św. o 19:30. Ministrantami młodszymi opiekuje się ks. Proboszcz, a starszymi ks. Wikariusz. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie kandydatów jest Patryk Kosturski.

 

W Zarządzie ministrantów są: Prezes – Patryk Kosturski; Wiceprezes – Marcin Sułkowski; Kronikarz – Robert Andrys; Skarbnik – Szymon Tołpa.


W każdy I czwartek miesiąca o godz. 18:00 celebrowana jest Mszę św. w intencji ministrantów i ich rodzin.


Zapraszamy nowych, chętnych chłopców do służby przy ołtarzu! Wystarczy podejść do którego z księży lub przyjść na zbiórkę w sobotę o 9:30.

 

Jan Paweł II do ministrantów, Rzym, 1 sierpnia 2001 r.

Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą. Nawiązując do tej posługi, pragnę podzielić się z wami pewnymi refleksjami. Strój ministranta jest strojem szczególnym. Przypomina on szatę, którą zakłada każdy przyjęty do wspólnoty w Jezusie Chrystusie. Mam na myśli szatę chrzcielną. Drodzy ministranci, chociaż wyrośliście już z szaty chrzcielnej, przywdzialiście strój ministrantów. Tak, chrzest stanowi punkt wyjścia waszej «prawdziwej funkcji liturgicznej», która stawia was obok biskupów, kapłanów i diakonów.

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi «pomocnikami księdza». Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na cale życie.

Wasza posługa nie może ograniczyć się do pomieszczeń kościoła. Powinna promieniować w życiu codziennym: w szkole, w rodzinie i w przeróżnych środowiskach społecznych. Kto bowiem chce służyć Jezusowi Chrystusowi w kościele, powinien być wszędzie Jego świadkiem.

Mówiłem o przyjaźni z Jezusem. Jakże byłbym zadowolony, gdyby z tej przyjaźni wyrosło coś więcej! Byłoby rzeczą piękną, gdyby niektórzy z was odkryli powołanie do kapłaństwa! Jezus Chrystus potrzebuje pilnie młodych, którzy wspaniałomyślnie i bez ograniczeń oddadzą się Mu do dyspozycji. Również tych, którzy zapragną zawrzeć związek małżeński, posługa ministranta poucza, że autentyczna jedność musi zawsze zawierać w sobie gotowość do wzajemnej i bezinteresownej służby”.

Niedziele
7.30,
9.30,
11.00 (z udziałem dzieci),
12.30 (z udziałem młodzieży),
18.00

W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00

Święta
7.30, 9.00, 18.00

Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00