ROK WIARY 2012/2013
top
Księża
 
Proboszczowie

Ks.Stanisław Wojtaszek  1974 – 1983
Ks.Zdzisław Łuniewicz  1983 – 2004 (+2009)
Ks. Janusz Molewski  2004 - 2015
Ks. Grzegorz Gałkowski 2015 - 2016
Ks. Szymon Likowski 2016 -


Wikariusze

Ks. Grzegorz Balcerek 1979 – 1983
Ks. Grzegorz Buczkowski 1983 -1986 (+)
Ks. Jan Stachowiak 1986 – 1997
Ks.Tadeusz Jaskuła   1994 -1996
Ks. Konrad Jędrzejczak 1997 – 2002
Ks. Piotr Kłosowski 1997 – 1998
Ks. Jan Ciesiółka 2002 – 2004
Ks. Rafał Rybacki 2004 - 2005
Ks. Jarosław Czyżewski 2014 - 2016
ks. Sławomir Kostrzewa 2020 -

Do pomocy duszpasterskiej

Ks. dr Marian Antoniewicz 2005 - 2014
Ks. dr Artur Filipiak 2016 - 2020

Księża pochodzący z parafii

Ks. Wiesław Wittig – rok święceń 1987
Ks. Oscar Nejman - rok swięceń 2016
O. Bonawentura Michał Wierzejewski OFM - rok święceń 2016
 
Niedziele
7.30,
9.30,
11.00 (z udziałem dzieci),
12.30 (z udziałem młodzieży),
18.00

W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00

Święta
7.30, 9.00, 18.00

Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00