ROK WIARY 2012/2013
top
I Komunia Święta

 
„Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jakodar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia. Nie pozostaje ono ograniczone do przeszłości, skoro «to, kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne...».
Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i «dokonuje się dzieło naszego Odkupienia».Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców”.

                                                                       Ecclesia de Eucharistia – Jan Paweł II
 
 
Plan katechez dla rodziców i dzieci 
przygotowujących się do I Komunii  
    
Rok katechetyczny ... 
UWAGA !!!

1.     Obecność rodziców i dzieci na wszystkich katechezach jest obowiązkowa. Osobne spotkania – próby w grupach będą przed samą uroczystością I Komunii.

2.     Rodzice razem z dziećmi uczestniczą we Mszy św. niedzielnej i świątecznej o godz. 11.00, dbają, aby dziecko pobierało obrazek po Mszy św. i wklejało do osobnego zeszytu (lub od katechezy na ostatnich stronach), który przynosimy na katechezę w parafii.

3.     Rodzice pomagają dzieciom nauczyć się na pamięć:
·         Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Pod Twoją obronę…
·         Akt wiary, nadziei, miłości i żalu
·         Przykazanie miłości Boga i bliźniego
·         Główne prawdy wiary
·         X przykazań Bożych
·         V przykazań kościelnych
·         7 sakramentów
·         5 warunków dobrej spowiedzi
·         Skład Apostolski
·         Formuła spowiedzi
Niedziele
7.30,
9.30,
11.00 (z udziałem dzieci),
12.30 (z udziałem młodzieży),
18.00

W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00

Święta
7.30, 9.00, 18.00

Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00